Česky   English

Donors

Thank You for your donation..

17.05.2019Olga Falcová
17.05.2019Jaroslava Petrášová
17.05.2019Stanislav Šerý
17.05.2019Jan Coufal
17.05.2019Antonín Seidler
17.05.2019Leona Šimonová
17.05.2019MUDr. Jiří Gradwohl
17.05.2019Vlasta Růžičková
17.05.2019Marie Kopečná
17.05.2019Oldřich Jalůvka
17.05.2019Františka Klechová
17.05.2019Zdenka Šopíková
17.05.2019Ludmila Vařeková
17.05.2019Marie Strnadová
17.05.2019Eva a Michal Koubovi
17.05.2019Marie Létalová
17.05.2019Rodina Grossova
17.05.2019Marie Marta Topinková
17.05.2019Miloslava Herynková
17.05.2019Petra Bartošová
17.05.2019Ing. Pavel Černý
17.05.2019Vladimír Dlouhý
17.05.2019Marie Habová
17.05.2019Zdeňka Pazderníková
17.05.2019Jarmila Levorová
17.05.2019PhDr. Dalibor Balcar
17.05.2019Drahomíra Stříbrská
17.05.2019MUDr. Marie Sejková
17.05.2019Zdeněk Tengler
17.05.2019Judita Šimoníčková
17.05.2019Věra Jurečková
17.05.2019Libuše Nedbalová
17.05.2019Kamil Malík
17.05.2019Lenka Bělohubá
17.05.2019Ing. Ludmila Lechnerová
17.05.2019MUDr. Ludmila Prokešová
17.05.2019Věra Smetková
17.05.2019Ing. Mlada Mokrá
17.05.2019Petr Koubek
17.05.2019Jan Malík
17.05.2019Jana a Jan Gajdošovi
17.05.2019Mgr. Rostislav Hadraba
17.05.2019Martin Hrabina
17.05.2019Mgr. Miloš Vacek
17.05.2019Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.05.2019Marie Přikrylová
17.05.2019Lucie Stephens
17.05.2019Libor Svoboda
17.05.2019Jan Kohout
17.05.2019Jiří Kvapil
17.05.2019Eva Pekárková
17.05.2019Zuzana Jelenová
17.05.2019Tauchmanovi
17.05.2019Marie Burdová
17.05.2019Jana Pecháčková
17.05.2019Helena Šebellová
17.05.2019Marie Javorová
17.05.2019Dana Tichá
17.05.2019Dagmar Dvořáková
17.05.2019Anna Mráčková
17.05.2019Ing. Roman Zima
17.05.2019Anna Pravcová
17.05.2019Božena a Jan Valíčkovi
17.05.2019MUDr. Eva Novotná
17.05.2019Ludmila Ondráčková
17.05.2019Marie Machová
17.05.2019Radovan Holý
17.05.2019Eva Havlíčková
17.05.2019Marie Konečná
16.05.2019Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí
16.05.2019Věra Broušková
16.05.2019Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou
16.05.2019Jan Siegel
16.05.2019Ludmila Římská
16.05.2019Rostislav Koutný
16.05.2019Milan Zapletal
16.05.2019Jan Mitáš
16.05.2019Ivan Pernica
16.05.2019Jarmila Pavlová
16.05.2019Miloslava Dostálová
16.05.2019Štefan Mrovčák
16.05.2019Pavel Hoďák
16.05.2019Ing. Ludvík Vlach
16.05.2019Marie Juráčková
16.05.2019Anna Sošková
16.05.2019Marta Čechová
16.05.2019Anna Hanáková
16.05.2019Josef Moravec
16.05.2019Marie a Hana Dvořákovy
16.05.2019Ludmila Stillová
16.05.2019Anna Janečková
16.05.2019Anežka Matúšů
16.05.2019Emilie Černá
16.05.2019Jan Vávra
16.05.2019Marie Macíková
16.05.2019Ludmila Jarcovjáková
16.05.2019Petr Veverka
16.05.2019Jaroslav Pálka
16.05.2019Helena Rumlerová
16.05.2019Marie Šrámková
16.05.2019Gabriela Venclovská
16.05.2019Marie Štěpová
16.05.2019Ludmila Vávrová
16.05.2019Josef Pohořalý
16.05.2019Ladislava Chmelková
16.05.2019Vladimír Ležík
16.05.2019Olga Košatková
16.05.2019Zdislava Filipiová
16.05.2019Štěpánka Jirovcová
16.05.2019Zdeňka a Tomáš Packovi
16.05.2019Ing. Petr a Viera Strakovi
16.05.2019Hana Hnátová
16.05.2019Vojtěch Kružliak
16.05.2019Vojtěch Kružliak
16.05.2019Jakub Maršálek
16.05.2019Tomáš a Jana Weberovi
16.05.2019Zdeněk Baar
16.05.2019Lukáš Nagy
16.05.2019Zdeněk Seidler
16.05.2019Olga Grucmanová
16.05.2019Ing. Milena Růžičková
16.05.2019Ing. Luděk Hrbáček
16.05.2019Ing. Michael Holaň
16.05.2019Josef Kuklínek
16.05.2019Stanislava Novotná
16.05.2019Miloslava Matulová
16.05.2019Helena Vorlíčková
16.05.2019Jana a Jan Plavjanikovi
16.05.2019Stanisław Góra
16.05.2019Diana Svobodová Viktorová
16.05.2019Hana a David Jechovi
16.05.2019Anežka Mandelíková
16.05.2019Bohumila Kochová
16.05.2019Petr Veselý
16.05.2019Václav Tejkal
16.05.2019Marie Bukovanská
16.05.2019Jan Turoň
16.05.2019MUDr. Pavel Sádlo
16.05.2019Jitka Tichá
16.05.2019Ludmila Wondráková
16.05.2019Karel Kárník
16.05.2019Marie Blahutová
16.05.2019prof. RNDr. Lubomír Opletal CSc. s manželkou
16.05.2019PhDr. Helena Simonová
16.05.2019Zdeněk Paulus
16.05.2019Jan Chudý
16.05.2019Martin Uedl
16.05.2019Vítězslav Hus
16.05.2019Irena Nogová
16.05.2019Ing. Vít Tesař
16.05.2019Anna Jankůjová
16.05.2019Fra Jan Evangelista Hacha OSB
16.05.2019Krista Vavříková
16.05.2019Marie Volná
16.05.2019MUDr. Eliška Mikovcová
16.05.2019Marta Grossová
16.05.2019Tomáš Adée
16.05.2019Ing. Václava Hrubá
16.05.2019Mgr. Jiří Záleský
16.05.2019František Janda
16.05.2019Marta Smyčková
16.05.2019Kamila Kozaková
16.05.2019Petr Gawlas
16.05.2019Marie Cachnínová
15.05.2019Jiří Peřina
15.05.2019Zdeněk Dvořáček
15.05.2019Tomáš Voldřich
15.05.2019Marie Janotová
15.05.2019JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.05.2019Pavel Rejl
15.05.2019Vaclav Krupka
15.05.2019Božek Taussig
15.05.2019Oldřich Běhan
15.05.2019Jaroslav Kvaltin
15.05.2019Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.05.2019Jiří Hochman
15.05.2019Petra Uhrová
15.05.2019Ing. Petr Durna
15.05.2019Helena Staňková
15.05.2019Jana Borkovcová
15.05.2019Vladimír Kubík
15.05.2019Jana Krejčová
15.05.2019Kateřina Kratěnová
15.05.2019Helena Bízová
15.05.2019Mgr. Šárka Klimplová
15.05.2019Ing. Ivana Štěpánová
15.05.2019Markéta Honke-Houfková
15.05.2019Marie Stloukalová
15.05.2019Zdena Kudzbelová
15.05.2019Jan Hubert
15.05.2019Eva Plechatá
15.05.2019Jarmila Huvarová
15.05.2019Inga Kowalczyková
15.05.2019Marcela Kotzurová
15.05.2019Marie Požárková
15.05.2019Marie Nedvědová
15.05.2019Vladimír Jansa
15.05.2019Pavel Vymětálek
15.05.2019Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.05.2019Ing. Jan Ort
15.05.2019Ivana a Jiří Ilíkovi
15.05.2019Ivana Novotná
15.05.2019Yvona Wrožynová
15.05.2019Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.05.2019Jindřiška Kováčová
15.05.2019Věra Mikulášková
15.05.2019Miroslav, Marie Kovalski
15.05.2019Marie Palmová
15.05.2019Daniela a Tomáš Bálkovi
15.05.2019Lukáš Zdražila
15.05.2019Eva Čelikovská
15.05.2019Jan Netopilík
15.05.2019Radim Franek
15.05.2019Petra Reisiglová
15.05.2019Kvetoslava a Petr Miencilovi
15.05.2019Alena Kopecká
15.05.2019Milan Peprnik
15.05.2019Anna Fialová
15.05.2019Karel Kotrla
15.05.2019Martina Žáková
15.05.2019Josef Urbanek
15.05.2019Marcela a Milan Groulovi
15.05.2019Antonín Vaculík
15.05.2019Anna Kufová
15.05.2019Marek Výleta
15.05.2019Petr Porteš
15.05.2019Marie Rybařová
15.05.2019Vladimír Salinger
15.05.2019PaedDr. Michael Chytrý
15.05.2019Miroslav Kešelák
15.05.2019Jiří Knapp
15.05.2019Markéta Šandová
15.05.2019Marie Šťastná
15.05.2019Martin Kudla
15.05.2019Jitka a Martin Janouškovi
15.05.2019Mária Rubášová
15.05.2019Josef Hřibňák
15.05.2019Miroslava Suchomelová
15.05.2019František Macura
15.05.2019Anonym
15.05.2019Ivana Novotná
15.05.2019Josef Koníček
15.05.2019Petr Bečica
15.05.2019Jana Pálková
15.05.2019Jana Ševčíková
15.05.2019Dana Prchalová
15.05.2019Cecilie Šafferová
15.05.2019Hana Mikšíková
15.05.2019Anežka Vyoralová
15.05.2019P. Petr Smolek
15.05.2019Jiřina Zemanová
15.05.2019Kotásek Rostislav
15.05.2019Dominik Hric
15.05.2019P. Karel Janusz Romanski
15.05.2019Lukáš Bernard
15.05.2019Lydie Kamasová
15.05.2019Rodina Hečová
15.05.2019Petr Tesar
15.05.2019Robert Vysloužil
15.05.2019Milada a Miroslav Skopalovi
15.05.2019Veronika Novotná
15.05.2019Miroslav Lstibůrek
15.05.2019František Veleba
15.05.2019Ludmila Syslová
15.05.2019Jiřina Nevolová
15.05.2019Blažena Kaďůrková
15.05.2019Hedvika Blizňáková
15.05.2019Marie Jašková
15.05.2019Ladislav Krátký
15.05.2019Jaroslava Prusková
15.05.2019Miriam Marie Chrástecká
15.05.2019Zdena Červinková
15.05.2019Marie Košárková
15.05.2019Eva Jackiewiczová
15.05.2019Kaczyňski
15.05.2019Vanda Gazurová
15.05.2019rodina Kantorova
15.05.2019Pavel Zogata
15.05.2019Helena Geršlová
15.05.2019Teodora Surmajová
15.05.2019Pavel Sukatsch
15.05.2019Věra Pajdlová
15.05.2019Šárka Wagnerová
15.05.2019Marie Palečková
15.05.2019Ludmila Poláková
15.05.2019Josef a Marie Pokorní
15.05.2019Marie Pospíchalová
15.05.2019Zdenka Kratochvílová
15.05.2019Krčálova rodina
15.05.2019Jan Staněk
15.05.2019Marie Šmejdovcová
15.05.2019Cecílie Rašovská
15.05.2019Stanislava Čadová
15.05.2019Marie Janotová
15.05.2019Jaroslav Gajdošík
15.05.2019Marie a Miroslav Kašparovi
15.05.2019Helena Miklová
15.05.2019Helena Šafránková
15.05.2019Františka Masaříková
15.05.2019Jan Fišer
15.05.2019Česlav Černý
15.05.2019Nohelovi
15.05.2019Vít Slouka
15.05.2019Hana Keberlová
15.05.2019Jarmila Banningová
15.05.2019Oldřich Sax
15.05.2019Marie a Jiří Přikrylovi
15.05.2019Růžena Burdová
15.05.2019Anna Hrazdilová
15.05.2019Marta Švandová
15.05.2019Helena Nováčková
15.05.2019Marie Karlová
15.05.2019František Sladký
15.05.2019Vladimír Bátor
15.05.2019Jitka Mocková
15.05.2019Mariana Ingrišová
15.05.2019Václav Schneider
15.05.2019Jaroslava Podestátová
15.05.2019Jarmila Linhartová
15.05.2019Václav Hess
15.05.2019Věra Šíslová
15.05.2019Marie a Karel Fedrovi
15.05.2019Marie Gonová
15.05.2019Marie Samková
15.05.2019Petr Novák
15.05.2019Drahomíra Hyršlová
15.05.2019Jana Štěpničková
15.05.2019Marie Jodasová
15.05.2019Ludmila Sakulínová
15.05.2019Pavlína Matějková
15.05.2019Marie Míšková
15.05.2019Ludmila Vaňková
15.05.2019Františka Bílková
15.05.2019Pavlína Matějková
14.05.2019Stanislav a Anna Schindlerovi
14.05.2019Anonym
14.05.2019Petr Kubíček
14.05.2019Hedvika Lindovská
14.05.2019Anna Neupauerová
14.05.2019Ludmila a Vojtěch Peřinovi
14.05.2019Františka Solařová
14.05.2019Ing. Vladimír Slezák
14.05.2019Božena Kroupová
14.05.2019Olga Baťová
14.05.2019Petra Vnenková
14.05.2019Ludmila Šteflová
14.05.2019Marie Ježková
14.05.2019Olga Grucmanová
14.05.2019Ivana Lišková
14.05.2019RNDr. Václav Matyáš
14.05.2019Ludmila Mikulíková
14.05.2019Marie Sodomková
14.05.2019Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nusle
14.05.2019PhDr. Dagmar a Mgr. Ondřej Štefancovi
14.05.2019Petr Dvořák
14.05.2019MUDr. Petr Jordán
14.05.2019Gabriela Hánečková
14.05.2019Andrea Šimečková
14.05.2019Zdislava Pavelková
14.05.2019Anna Hrušková
14.05.2019Pharm.Dr. Eva Kupková
14.05.2019Marie Přecechtělová
14.05.2019Jana Baudišová
14.05.2019Zdeňka Majetná
14.05.2019Stanislava Poulová
14.05.2019Jaroslava Kadeřábková
14.05.2019Arnoštka Maťová
14.05.2019Milena Harcová
14.05.2019Marie Radová
14.05.2019Marie Kasalová
14.05.2019Anna Jamborová
14.05.2019Slávka Kundrátová
14.05.2019Marcela Klempová
14.05.2019Jitka Fialová
14.05.2019RNDr. Josef a Marie Leskovjanovi
14.05.2019Eva Kuncová
14.05.2019Dr. Drah.a Jaroslav Syrůčkovi
14.05.2019Hana a Vladislav Vršanští
14.05.2019Anna Všetulová
14.05.2019Marie Černá
14.05.2019Ing. Antonín Olšina
14.05.2019Miluška Šlachtová
14.05.2019Marie Musterová
14.05.2019P. Timotej Marie Pavel Vácha O.Praem
14.05.2019Ing. František Káva
14.05.2019Marta Štollová
14.05.2019Kateřina Vojvodíková
14.05.2019Emilie Štikarová
14.05.2019Josef Stoklásek
14.05.2019Karel Bříza
14.05.2019Vojtěch Brádle
14.05.2019Soňa Hřebenová
14.05.2019Drahomíra Voláková
14.05.2019Marie Haškovcová
14.05.2019Jiřina Kopečná
14.05.2019Růžena Mikerová
14.05.2019Volodymyr Zahadayko
14.05.2019Božena Stiborová
14.05.2019Jana Popelková
14.05.2019Marie Kubějová
14.05.2019Jiřina Gutová
14.05.2019Anna Zbranková
14.05.2019Marie Felnerová
14.05.2019Zdeňka Mollinová
14.05.2019Marie Žáková
14.05.2019Angela Kozlovská
14.05.2019Irma Storzerová
14.05.2019Mojmír Demel
14.05.2019Maria Janotová
14.05.2019Vondrovi
14.05.2019Anna Macháčková
14.05.2019Josef Suchý
14.05.2019Zdenka Smejkalová
14.05.2019Anna Šteidlová
14.05.2019Ludmila Fialová
14.05.2019Blanka Žaroská
14.05.2019Jana Chlachulová
14.05.2019Anežka Zajícová
14.05.2019Marie Kašná
14.05.2019Marie Nováková
14.05.2019rodina Němcova
14.05.2019Magdaléna Čajková
14.05.2019Rodina Špérova
14.05.2019Zdeňka Machů
14.05.2019Stanislav Fojtík
14.05.2019Božena Jadrníčková
14.05.2019Anna Renata Masařová
14.05.2019Jakubovi
14.05.2019Jarmila Veselá
14.05.2019Eva Řičánková
14.05.2019Jan Bednář
14.05.2019Jenovefa Komárková
14.05.2019Anna Černá
14.05.2019Marie Malinková
14.05.2019Stanislav a Milada Měrtlovi
14.05.2019Stanislav a Milada Měrtlovi
14.05.2019Jana Hamerská
14.05.2019Milada Kulhánková
14.05.2019Ivana Štěpánková
14.05.2019Václav Schreiber
14.05.2019Josef Chadima
14.05.2019Rozálie Jílková
14.05.2019Eva a Ivo Hrdinovi
14.05.2019Jiřina a Jiří Matouškovi
14.05.2019Hana Kuntová
14.05.2019Marie Prchalová
14.05.2019Marie Patáková
14.05.2019Zdeňka Hrstková
14.05.2019Olga Konečná
14.05.2019Helena Navarová
14.05.2019Marie Vozárová
14.05.2019Marie Váchalová
14.05.2019Jiřina Sotolářová
14.05.2019Anna Příplatová
14.05.2019Marie Voláková
14.05.2019Stanislava Bláhová
14.05.2019Jan Honzl
14.05.2019Helena Dalíková
14.05.2019Jiří a Jan Vykypělovi
14.05.2019Libuše Polcarová
14.05.2019Božena Hůlová
14.05.2019Marta Váňová
14.05.2019Helena Čejková
14.05.2019Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově nad Labem
14.05.2019Mgr. Hana Benešová
14.05.2019Petr Novák
14.05.2019Irena Vágnerová
14.05.2019Marek
14.05.2019Zdeňka Černá
14.05.2019Jan Marek
14.05.2019Augustin Mario Petřík
14.05.2019Jiřina Jedličková
14.05.2019Michaela Dostálová
14.05.2019Zdeňka Skalová
14.05.2019Jana Marášková
14.05.2019Václava Rambousková
14.05.2019Anna Moravová

DO YOU KNOW…

  • We are helping people affected by leprosy in India, Liberia, Columbia and Tanzania. For more click HERE.
  • Czech Leprosy Relief is helps to heal Leprosy and TB more than 22 years?
  • 31th of January is World Leprosy Day?
  • Bacteria of Leprosy (Mycobacterium leprae) was discover in 1874 by Norwegian microbiologist Hansen?
  • Around 95% of world population has nature immunity against Leprosy?
  • Bacteria of tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) was discover in 1882 by German Robert Koch?
  • Since 1941 has been Leprosy treatable?
  • To treat Leprosy is using Multidrug therapy (MDT), commbinations of dapson, rifampicin, clofazimin?

More information


XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Llikvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1