Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

14.08.2018P. Josef Šplíchal SDB
13.08.2018Marie Vičanová
13.08.2018Miroslav Matějka
13.08.2018Angela Kozlovská
13.08.2018Eva Hublarová
13.08.2018Marie Pohludková
13.08.2018Jiřina Jedličková
13.08.2018Pavel Sukatsch
13.08.2018Ludmila Mattová
13.08.2018Ladislav Pospíšil
13.08.2018Marie a Ludmila Tykalovy
13.08.2018Anežka Zajícová
13.08.2018Marie Rumlerová
13.08.2018Ludmila Klučáková
13.08.2018Stanislav Novotný
13.08.2018Josef Stoklásek
13.08.2018Emilie Krejčí
13.08.2018Jan Fišer
13.08.2018Jaroslav Šmeral
13.08.2018Miloslava Vrtílková
13.08.2018Ludmila Volfová
13.08.2018Anežka Rozehnalová
13.08.2018Marie Sobotková
13.08.2018Marie Prchalová
13.08.2018Ludmila Horáčková
13.08.2018Pavla Koutníková
13.08.2018Drahomíra Voláková
13.08.2018Jan Honzl
13.08.2018Vladimír Klouda
13.08.2018Miloš Vlachý
13.08.2018Josef a Libuše Karlíkovi
13.08.2018Marie Kroftová
10.08.2018Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí
10.08.2018Římskokatolická farnost Zašová
10.08.2018Helena a Josef Hořejší
10.08.2018Jana Štěpničková
10.08.2018Jan Mitáš
10.08.2018Anna Lacinová
10.08.2018Ludmila Černocká
10.08.2018Anna Zbranková
10.08.2018Ludmila Bolcková
10.08.2018Adéla Lazecká
10.08.2018Anna Trombíková
10.08.2018Kateřina Brázdová
10.08.2018Maria Janotová
10.08.2018Emilie Fabíková
10.08.2018Věra Křížová
10.08.2018Jiřina Hořínková
10.08.2018Petra Klímová
10.08.2018Helena Uherková
10.08.2018Vít Nosek
10.08.2018Jana Chlachulová
10.08.2018Anna Pekařová
10.08.2018Marie Ježková
10.08.2018Jana Guldová
10.08.2018Jana Hlaváčková
10.08.2018Michal Winkelbauer
10.08.2018Václava Rambousková
10.08.2018Tamara a Rudolf Stránští
10.08.2018Jana Příborská
10.08.2018Pavel Růčka
10.08.2018Pavel Rejl
10.08.2018Radek Burget
10.08.2018Fra Jan Evangelista Hacha OSB
10.08.2018Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn
10.08.2018MUDr. Ludmila Hlaváčová
10.08.2018MUDr. Jan Nekula
10.08.2018Josef Klír
10.08.2018Tomáš Zezula
10.08.2018Mgr. Jitka Bulejková
10.08.2018Jana Fantová
10.08.2018Mária Trávníková
10.08.2018Ing. Karel Tomek
10.08.2018Věra a Petr Psíkovi
10.08.2018Iveta Havlátková
10.08.2018Vondráčkovi
10.08.2018Libuše Havrlantová
10.08.2018Oldřich Ludacká
10.08.2018Stanislava Dočárová
10.08.2018Jitka a Václav Wachtlovi
10.08.2018Marie Křečková
10.08.2018Petr Jakoubek
10.08.2018Lenka Hnilicová
10.08.2018Marie Kmentová
10.08.2018Mgr. Petr Roszak
10.08.2018Pavel Tenora
10.08.2018Jiří Merčák
10.08.2018Eugenie Miškovská
10.08.2018Naděžda Doksanská
10.08.2018Anežka Špačková
10.08.2018Dominik Hric
10.08.2018Ing. Václav a Marie Kratochvílovi
10.08.2018Ludmila Němcová s rodinou
10.08.2018Štěpánka Brablcová
10.08.2018Ludmila Navrátilová
10.08.2018Vojtěch Buchta
10.08.2018Josefa Líčeníková
10.08.2018Jiřina Běloňová
10.08.2018Jaroslav Gajdošík
10.08.2018Libuše Zvoníčková
10.08.2018Marie Lehká
10.08.2018Jan Blažek
10.08.2018Helena Kučerová
10.08.2018Ing. Helena a Michael Špačkovi
10.08.2018Františka Cemperová
10.08.2018Ludmila Nádvorníková
10.08.2018Marie Patáková
10.08.2018Alena Řeháčková
10.08.2018Václav Bastl
10.08.2018Jan Porhansl
10.08.2018Božena Hůlová
10.08.2018Helena Pavelková
10.08.2018Jindřich Koudelka
10.08.2018Marie Gutová
10.08.2018Drahoslava a Milan Sklenářovi
09.08.2018Olga Grucmanová
09.08.2018Antonín Váša
09.08.2018Michal Radosta
09.08.2018Chvostovi
09.08.2018Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti
09.08.2018Všetula Karel - kovoobrábění
09.08.2018Božena Procházková
09.08.2018Marie Janalíková
09.08.2018Eva Dvořáková
09.08.2018Magdalena Nosková
09.08.2018Marie Kuderová
09.08.2018Marie Němcová
09.08.2018František Michal
09.08.2018Vladislav Hrubý
09.08.2018Ing. Irena Šroubková
09.08.2018Silvie Šimonová
09.08.2018Mária Rapantová
09.08.2018Anna Hrušková
09.08.2018František Kundera
09.08.2018Mgr. Martin Jakubíček
09.08.2018Jaroslav Krejčiřík
09.08.2018Dominik Hric
09.08.2018František Šamánek
09.08.2018Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
09.08.2018Marie Pokorná
09.08.2018Sládečkovi
09.08.2018Františka Haverlandová
09.08.2018Marie Chmelařová
09.08.2018Ing. Karel Petráš
09.08.2018Anna Renata Masařová
09.08.2018Josef Kuchta
09.08.2018Jana Chrtková
09.08.2018Edeltraud Jonová
09.08.2018Ludmila Dvořáková
09.08.2018Anna Fialová
09.08.2018Jiří Trčka
09.08.2018Marie Vrbská
09.08.2018Drahomíra Stříbrská
09.08.2018Marek
09.08.2018Věra Vodičková
09.08.2018Zdeňka Černá
09.08.2018Františka Kelíšková
09.08.2018Marie Kučinská
08.08.2018MUDr. Zdena Svitáková
08.08.2018Marie Burdová
08.08.2018Ing. Jiřina Solárová
08.08.2018Anna Pribolová
08.08.2018Petr a Eva Zídkovi
08.08.2018Mgr. Barbara Tranová
08.08.2018MUDr. Helena Koutná
08.08.2018Vladimír Dorazil
08.08.2018Iva Jirásková
08.08.2018Ludek Tichota
08.08.2018Františka a Jan Vítovi
08.08.2018Stanislav Pol
08.08.2018Jaroslava Březinová
08.08.2018Anna Obrtlíková
08.08.2018Alžběta Jedličková
08.08.2018Zdenka Suchánková
08.08.2018Milan Kraus
08.08.2018Zuzana Dvořáková
08.08.2018Blažena Tykvová
08.08.2018Vanda Zielinová
08.08.2018Božena Bartošová
08.08.2018Sestry Premonstrátky
08.08.2018Libor Dáňa
08.08.2018Ivana Vacovská
08.08.2018Pitrovi
08.08.2018Josef Kuchař
08.08.2018Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce
08.08.2018František Kroutil
08.08.2018Římskokatolická farnost Železnice
08.08.2018Josef Szkandera
08.08.2018Václav Krupa
08.08.2018Jaroslava Hrbáčková
08.08.2018Marta Pajdlová
08.08.2018Josef Stehlík
08.08.2018Jarmila Borýsková
08.08.2018Ondřej Vintr
08.08.2018Marie Cigošová
08.08.2018Marie Rajchmanová
08.08.2018František Martinec
08.08.2018Ing. Jan Kroulík
08.08.2018Ing. arch. Danuše Košíková
08.08.2018Marie Cinková
08.08.2018Jan Kovář
08.08.2018Jan Kovář
08.08.2018Josef Mareš
08.08.2018Václav Kumprecht
08.08.2018Marie Dušková
08.08.2018Petr Švancar
08.08.2018Rudolf Kováč
08.08.2018Marie Kučerová
08.08.2018Františka Lexová
08.08.2018Zdeněk Kraml mladší
08.08.2018Marie Ludvíková
08.08.2018Marta Halbichová
08.08.2018Jiří Kočíř
07.08.2018Ing. Jaroslava Skřivánková
07.08.2018Centrum pro rodinu Zlín o.s.
07.08.2018Zdeněk Seidler
07.08.2018Batíkovi
07.08.2018Jan Siegel
07.08.2018Helena Rumlerová
07.08.2018Věra Němcová
07.08.2018Josef Tomek
07.08.2018Eduard Regál
07.08.2018Ing. Jan a Julie Němečkovi
07.08.2018Marta Zatloukalová
07.08.2018Jitka Šromová
07.08.2018Blahomila Dvořáčková
07.08.2018Libor Šindel
07.08.2018MUDr. Miroslava a Mgr. František Zimovi
07.08.2018Radek Zima
07.08.2018Náboženská obec Církve československé husitské v Nymburce
07.08.2018Ing. Břetislav Kvapil
07.08.2018Miroslav Lukš
07.08.2018Náboženská obec Církve československé husitské v Kyjově
07.08.2018Ing. arch. Jiří Vorel
07.08.2018Martin Kotěra
07.08.2018Radana Prokopová
07.08.2018Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje Praha - Dejvice
07.08.2018Náboženská obec Církve československé husitské v Brně - Žabovřeskách
07.08.2018Zdeňka Langerová
07.08.2018Miloslava Zlatušková
07.08.2018Bohumila Suchánková
07.08.2018Marie Seidlová
07.08.2018Mariana Pavlátová
07.08.2018Blanka Žaroská
07.08.2018Jaroslava Patáčová
07.08.2018Hartigovi
07.08.2018Marie Horáková
07.08.2018Hildegarda Kollerová
07.08.2018Štefan Mrovčák
07.08.2018Zuzana a Libor Mačátovi
07.08.2018Marie Chalupová
07.08.2018Marie Sýkorová
07.08.2018Klaudie Žůrková
07.08.2018Dr. Dacíková
07.08.2018Alžběta Lacinová
07.08.2018Stanislava Čadová
07.08.2018Růžena Hromádková
07.08.2018Eva Calábková
07.08.2018Tomáš Janáček
07.08.2018Ludmila Jakešová
07.08.2018Jana Humpolová
07.08.2018Růžena Šedivá
07.08.2018Marie Skřivanová
07.08.2018Jaroslav Vajsejtl
07.08.2018Jiří a Jan Vykypělovi
07.08.2018Marie Jindráková
07.08.2018Dana El-Bittarová
07.08.2018Viktor a Marie Šafaříkovi
06.08.2018Apolena Chmelařová
06.08.2018Petr Jaroš
06.08.2018Lubomír Říhák
06.08.2018Stanislav Husa
06.08.2018Ing. Jan Koráb
06.08.2018Jana Březinová
06.08.2018Helena Sochová
06.08.2018Mgr. Leona Matějková
06.08.2018Marie Filipiová
06.08.2018Marie Pospíšilová
06.08.2018Vlastimil Kuřimský
06.08.2018Bruno Svoboda
06.08.2018Jaroslav Šimkanin
06.08.2018Hana Pijáková
06.08.2018Emilie Podešvová
06.08.2018Růžena Procházková
06.08.2018Marie Kupková
06.08.2018Věra Stejskalová
06.08.2018RNDr. Pavel Ferst
06.08.2018Anna Monika Drobná
06.08.2018Ing. Jaroslav Plachý
06.08.2018Ludmila Koláčková
06.08.2018Ing. Jana Karásková
06.08.2018Bc. Ilona Šlachtová
06.08.2018Carmen Paděrová
06.08.2018Eva Holečková
06.08.2018Jakub Doležel
06.08.2018Marie Brdová
06.08.2018Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Nové Město
06.08.2018Bohdan Sroka
06.08.2018Ludmila Polášková
06.08.2018Ing. Rudolf Stuchlík
06.08.2018Milena Harcová
06.08.2018Jiří John
06.08.2018Michal Halfar
06.08.2018František Voda
06.08.2018Alois Rozsíval
06.08.2018Římskokatolická farnost Blovice
06.08.2018Ludmila Moriová
06.08.2018Mgr. Marcela Drdlová
06.08.2018P. Mgr. Jan Pražan SJ
06.08.2018Ing. Jana Gottwaldová
06.08.2018Ing. Jitka Pišlová
06.08.2018Ludmila a Josef Mužátkovi
06.08.2018Jan Hais
06.08.2018Františka Řezáčová
06.08.2018Marie Janotová
06.08.2018Minářová (Výborná)
06.08.2018Jakub Pleskot
06.08.2018Vladimír Klement
06.08.2018Františka Bílková
06.08.2018Miloslav Pajdla
06.08.2018Božena Kretková
06.08.2018Rozalie Valigurová
06.08.2018Marie Hamerníková
06.08.2018Renata Dohnálková
06.08.2018Růžena Zemanová
06.08.2018Anna Nezdařilová
06.08.2018Eliška Barabášová
06.08.2018Františka Valentová
06.08.2018Věra Vítková
06.08.2018Zdeňka Čermáková
06.08.2018Ludmila Chroustová
06.08.2018Ludmila a Vojtěch Mazuchovi
06.08.2018Marie Svačinová
06.08.2018Ludmila Leščinská
06.08.2018František Toman
06.08.2018Anna Zálešáková
06.08.2018Marie Loskotová
06.08.2018Jarka Hegerová
06.08.2018Marie Tóthová
06.08.2018Marie Svobodová
06.08.2018Waltraut Némethová
06.08.2018Václav Štaif
06.08.2018Marie Hovorková
06.08.2018Jana Bochníčková
06.08.2018František Prokš
06.08.2018Mária Jechová
06.08.2018Ludmila Kabátová
06.08.2018David Kučera
06.08.2018Miroslav Piskatý
06.08.2018František Chromčák
05.08.2018 Lucie a Lukáš Zelených
05.08.2018Ludmila Pavlíčková

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

71% (407)

13% (75)

2% (15)

1% (7)

4% (28)

7% (41)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1