Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

24.10.2017Farní charita u sv. Tomáše v Brně
24.10.2017Marcela Slížová
24.10.2017Aloisie Hubáčková
24.10.2017Marie Vachúnová
24.10.2017Michaela Kořenková
24.10.2017Jana Byrtusová
24.10.2017rodina Žídkova
24.10.2017Josef Fiala
24.10.2017Marie Hanzalová
24.10.2017Marie Marta Topinková
24.10.2017Drahomíra Pohlová
24.10.2017Marie Klementová
24.10.2017Marie Náhlíková
24.10.2017Marie Patáková
24.10.2017Zdislava Filipiová
24.10.2017Pavel Nejedlý
24.10.2017Anna Kamlachová
24.10.2017MUDr. Evžen Nešpor
23.10.2017Jana Maléřová
23.10.2017Zdena Červinková
23.10.2017Markéta Pawlasová
23.10.2017Hana Kučová
23.10.2017Marie Přidilová
23.10.2017Marie Malíková
23.10.2017Anděla Navrátilová
23.10.2017Stanislava Čadová
23.10.2017Marie Nekvindová
23.10.2017Vilém Pavelka
23.10.2017Stanislav Dušek
23.10.2017Terezie Fatková
23.10.2017Zdeňka a Tomáš Packovi
23.10.2017Anna Válková
20.10.2017Marie Pařízková
20.10.2017Vladimír Mach
20.10.2017Věra Hubáčková
20.10.2017Josef Fiurášek
20.10.2017Zuzana Sedláčková
20.10.2017Srovnalovi
20.10.2017Dana Ondičová
20.10.2017Josefa Mařáková
20.10.2017Zdeňka Lišková
20.10.2017Zdenka Czurdová
20.10.2017Stejskalovi
20.10.2017Marie Puczoková
20.10.2017Jarmila Předínská
20.10.2017Eremiášová Jana
20.10.2017Ing. Václav a Jana Hruškovi
20.10.2017Miroslav Huspeka
20.10.2017MVDr. Josef Boháč
20.10.2017Ivana Paikova
20.10.2017Libor Malina
20.10.2017Monika Drozdová
20.10.2017Petra Luzarová
20.10.2017Hana Borková
20.10.2017Mgr. Jana Gruberová
20.10.2017Bořivoj Sekanina
20.10.2017Jana Klimešová
20.10.2017Tauchmanovi
20.10.2017Eva a Josef Juřičkovi
20.10.2017Marie Kapounková
20.10.2017Jan Ramík
20.10.2017Marie Matušková
20.10.2017Helena a Petr Sedláčkovi
20.10.2017Jan Žufánek
20.10.2017Marie Štverková
20.10.2017Marie Szmaragowská
20.10.2017Markéta Sítařová
20.10.2017Helena Ondřejová
20.10.2017Dominika Hermannová
20.10.2017Dana Svobodová
20.10.2017František Pirkl
20.10.2017Ing. Petra Kylerová
20.10.2017František Fojtách
20.10.2017Jiří Smrčina
20.10.2017MUDr. David Coufal
20.10.2017Stanislava Dostálová
20.10.2017Ludmila Cigániková
20.10.2017Rudolf Sklenský
20.10.2017Marie Kuchyňková
20.10.2017Libor Tousek
20.10.2017Monika Bauerová
20.10.2017Zuzana Smékalová
20.10.2017Denisa a Viktor Fruňkovi
20.10.2017Tomáš Nováček
20.10.2017Stanislav Hlavica
20.10.2017Jiřina Majerová
20.10.2017Jaromíra Nováková
20.10.2017Hana Michalková
20.10.2017Marie Kanioková
20.10.2017Irena Zejdliková
20.10.2017Ludmila Štěpničková
19.10.2017Milada a Miroslav Skopalovi
19.10.2017Ludmila Římská
19.10.2017Lea Skácelová
19.10.2017Anděla Václavková
19.10.2017Ludmila Silbrniková
19.10.2017Josef a Marta Tormovi
19.10.2017Zdeněk a Ivana Šešulkovi
19.10.2017Ludmila Petrželová
19.10.2017Eliška Šteffanová
19.10.2017Františka Valentová
19.10.2017Ing. Lenka Pavlovská
19.10.2017Vladimír Benák
19.10.2017Marie Rybařová
19.10.2017Iva a Petr Novotní
19.10.2017Libuše Lipovská
19.10.2017Martin Betinec
19.10.2017Jaromír Bartoš
19.10.2017Aloisie Bednářová
19.10.2017Tomáš Ševčík
19.10.2017Anežka Hasoňová
19.10.2017Smolíkovi
19.10.2017Jaroslav Dlapka
19.10.2017Jana Gajdušková
18.10.2017Dana Bártková
18.10.2017Jindřiška Miřátská
18.10.2017Božena Machová
18.10.2017Drahomíra Svobodová
18.10.2017Anna Krejčiříková
18.10.2017Marie Pospíšková
18.10.2017Marie Škapová
18.10.2017Marie Šemberová
18.10.2017Jana Chrtková
18.10.2017Hana Zíková
18.10.2017Ludmila Viktorinová
18.10.2017Jiří Šimáček
18.10.2017Miloslava Dostálová
18.10.2017Hana Hnátová
18.10.2017Jiří Lukáš
18.10.2017Ludmila Kočicová
18.10.2017Petr Koubek
18.10.2017Ing. Luboš Herz
18.10.2017Ludmila Petrášová
18.10.2017Jana a Jan Gajdošovi
18.10.2017Tomáš Voldřich
18.10.2017Helena Mališová
18.10.2017Jan Štancl
18.10.2017MUDr. Karel a Anna Vaňkovi
18.10.2017Jana a Zdeněk Kopečkovi
18.10.2017Jarmila Mothejzíková
18.10.2017Jana Mištová
18.10.2017Antonie Kučerová
18.10.2017Otakar Skoupý
18.10.2017Jarmila Váňová
18.10.2017Ing. Petra a Zdeněk Beránkovi
18.10.2017Cyrila Balážová
18.10.2017Tomáš Košnar
18.10.2017Ladislav Solovský
18.10.2017Radovan Mana
18.10.2017Milan Ondráček s rodinou
18.10.2017Helena Pašková
18.10.2017Jan Nevan
18.10.2017Ing. Petr Kulišťák
18.10.2017Anna Zámečníková
18.10.2017Miroslav Polách
17.10.2017Soňa Fučíková
17.10.2017Zuzana Sedláčková
17.10.2017Ludmila Kabátová
17.10.2017Hana Marečková
17.10.2017Božena Pinďáková
17.10.2017Miloslava Herynková
17.10.2017Ivana Štěpánková
17.10.2017Ludmila Matoušková
17.10.2017Rudolf Kurt Baudisch
17.10.2017Štěpánka Jirovcová
17.10.2017Pavel Kohout
17.10.2017Jiřina Zemanová
17.10.2017Richard Lamla
17.10.2017MUDr. Jarmila Ševčíková
17.10.2017Jan Čech
17.10.2017Michal Winkelbauer
17.10.2017Československá provincie Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté
17.10.2017Lucie Stephens
17.10.2017Jan Kohout
17.10.2017Zdenka Kollerova
17.10.2017Filomena Matějovičová
17.10.2017Alois Rozsíval
17.10.2017Marie Burdová
17.10.2017Helena Šebellová
17.10.2017Anežka Mandelíková
17.10.2017Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.10.2017Jarmila Zindulková
17.10.2017Dagmar Dvořáková
17.10.2017Anna Mráčková
17.10.2017Ing. Roman Zima
17.10.2017Pharm.Dr. Eva Kupková
17.10.2017Jan Chudý
17.10.2017Martin Uedl
17.10.2017Zdeňka Brožíková
17.10.2017RNDr. Zdeněk Trdlička
17.10.2017Ludmila Ondráčková
17.10.2017Ing. Marie Eugenie Langerová
17.10.2017MUDr. Dagmar Pohůnková
17.10.2017Anna Dewatová
17.10.2017Ludmila Adamcová
17.10.2017Radovan Holý
16.10.2017Pavel a Ludmila Suší
16.10.2017Prof. Miloslav Šimek
16.10.2017Jakub Maršálek
16.10.2017Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
16.10.2017Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
16.10.2017Daniela a Tomáš Bálkovi
16.10.2017Lukáš Zdražila
16.10.2017Irena Sojková
16.10.2017Radim Franek
16.10.2017Jan Netopilík
16.10.2017Petr Dvořák
16.10.2017Petra Reisiglová
16.10.2017Eva Čelikovská
16.10.2017Kvetoslava a Petr Miencilovi
16.10.2017Alena Kopecká
16.10.2017Jarmila Janatová
16.10.2017Stanislava Poulová
16.10.2017Petr Veselý
16.10.2017Helena a Vojtěch Míkovi
16.10.2017Anna Fialová
16.10.2017Jaroslava Kadeřábková
16.10.2017Václav Tejkal
16.10.2017Karel Kotrla
16.10.2017Martina Žáková
16.10.2017Josef Urbanek
16.10.2017Marcela a Milan Groulovi
16.10.2017Marie Bukovanská
16.10.2017Antonín Vaculík
16.10.2017Arnoštka Maťová
16.10.2017Josef Pilík
16.10.2017Ivanka Parkmanová
16.10.2017Dana Skálová
16.10.2017Andrea Halounková
16.10.2017Mária Korbičková
16.10.2017Františka Solařová
16.10.2017Alena Kubová
16.10.2017Leopold Honzl
16.10.2017Zdeněk Paulus
16.10.2017Marie a Jaroslav Krajlovi
16.10.2017Dana Prchalová
16.10.2017Ing. Petr Durna
16.10.2017Josef Kuklínek
16.10.2017Oldřich Běhan
16.10.2017Petra Uhrová
16.10.2017Helena Bízová
16.10.2017Kateřina Kratěnová
16.10.2017Lubomír Kopeček
16.10.2017Ing. Ivana Štěpánová
16.10.2017Markéta Honke-Houfková
16.10.2017Marcela Kotzurová
16.10.2017Marie Požárková
16.10.2017Ivana a Jiří Ilíkovi
16.10.2017Ivana Novotná
16.10.2017Marie Stloukalová
16.10.2017Ing. Ludmila Zavadilová
16.10.2017Inga Kowalczyková
16.10.2017Zdena Kudzbelová
16.10.2017Jan Hubert
16.10.2017Vladimír Jansa
16.10.2017Eliška a Zdeněk Charouzovi
16.10.2017Miroslav Kešelák
16.10.2017Jana Baudišová
16.10.2017Marie Nedvědová
16.10.2017Ing. Jan Ort
16.10.2017Yvona Wrožynová
16.10.2017Ing. Jan a Anna Ponížilovi
16.10.2017Jiří Knapp
16.10.2017Jindřiška Kováčová
16.10.2017Pavel Vymětálek
16.10.2017Marie Palmová
16.10.2017Ing. Jiří Buček
16.10.2017Věra Mikulášková
16.10.2017Miloslava Matulová
16.10.2017RNDr. Jaroslav Toman
16.10.2017Marcela Klempová
16.10.2017Jana a Jan Plavjanikovi
16.10.2017MUDr. Jiří Folta
16.10.2017Stanisław Góra
16.10.2017Diana Svobodová Viktorová
16.10.2017Iva a Petr Kafkovi
16.10.2017Ing. Vít Klapil
16.10.2017Markéta Dvořáková
16.10.2017Jiří Rozsypal
16.10.2017Ludmila Běhanová
16.10.2017Augustin Jarolímek
16.10.2017Ing. Václava Hrubá
16.10.2017Mgr. Jiří Záleský
16.10.2017František Janda
16.10.2017Petr Tesar
16.10.2017Pavel Slavíček
16.10.2017Jana a Stanislav Buchtovi
16.10.2017Zusana Swierczková
16.10.2017Jana Lišková
16.10.2017Petr Jaroš
16.10.2017Lydie Kamasová
16.10.2017Karel Janusz Romanski
16.10.2017Lukáš Bernard
16.10.2017Michal Klíma
16.10.2017Zdeňka Mikušová
16.10.2017Anna Holčáková
16.10.2017Marie Majkusová
16.10.2017Radomír Geryk
16.10.2017Josef Dušek
16.10.2017Věra Habáňová
16.10.2017Zdena Červinková
16.10.2017Martin Pém
16.10.2017Anna Jánošíková
16.10.2017Vlasta Bohdálková
16.10.2017Marie Mikulová
16.10.2017Jiřina Závišková
16.10.2017Mária Blahovcová
16.10.2017Stanislav Ovesný
16.10.2017Marie Bednářová
16.10.2017Marie Wojtowiczová
16.10.2017Marie Gonová
16.10.2017Františka Soukupová
16.10.2017Jarmila Rektoříková
16.10.2017Filomena Kokešová
16.10.2017Blanka Krnáková
16.10.2017Římskokatolická farnost Zašová
15.10.2017Marie Šustrová
15.10.2017Martin Kudla
15.10.2017Mgr. Jana Flídrová
15.10.2017Jitka a Martin Janouškovi
15.10.2017Mária Rubášová
15.10.2017Josef Hřibňák

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

70% (327)

13% (62)

2% (13)

0% (4)

4% (23)

7% (35)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1