Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

16.01.2018Renata Dohnálková
16.01.2018Jana Hamerská
16.01.2018Antonín Havelka
16.01.2018Ludmila Vitteková
16.01.2018Marta a Jan Kleiblovi
16.01.2018Alfred Halfar
16.01.2018Josef Dušek
16.01.2018Ludmila Štouračová
16.01.2018Štefana Janečková
16.01.2018Marie Martišková
16.01.2018Marie Šigutová
16.01.2018Maria Janotová
16.01.2018Jarmila Rozsypalová
16.01.2018Isabela Nieslaniková
16.01.2018Lea Kozárová
16.01.2018Růžena Zemanová
16.01.2018Jindřich Němeček
16.01.2018Jarmila Lepíková
16.01.2018Hildegarda Hagovská
16.01.2018Petr Bartoš
16.01.2018Vít Homola
16.01.2018Marie Brhelová
16.01.2018Ing. František Krejčíř
16.01.2018Marie Silná
16.01.2018Marie Vítková
16.01.2018Ludmila Hoferková
16.01.2018Milan Trojek
16.01.2018Mária Boráková
16.01.2018Marie a Karel Kabelkovi
16.01.2018Žofie Padělková
16.01.2018Mária Blahovcová
16.01.2018Ivanka Spáčilová
16.01.2018Jaroslav Bachan
16.01.2018Marie Gajdošíková
16.01.2018Marie Zemková
16.01.2018František Chlubna
16.01.2018Marie Marta Topinková
16.01.2018Václav a Božena Jaškovi
16.01.2018Jan Fišer
16.01.2018Jan Fišer
16.01.2018Alois Plšek
16.01.2018Ludmila Jakešová
16.01.2018Marie Bednářová
16.01.2018František Mikulášek
16.01.2018Jarmila Banningová
16.01.2018Julie Perková
16.01.2018Stanislav a Milada Měrtlovi
16.01.2018Anežka Faltysová
16.01.2018Anežka Faltysová
16.01.2018Jaroslava Podestátová
16.01.2018Marie Wojtowiczová
16.01.2018Jan Honzl
16.01.2018Josef Jáchim
16.01.2018Petra Ondrášková
16.01.2018Emingerová
16.01.2018Ing. Bedřich Němeček
16.01.2018Petr Rejsek
16.01.2018Marie Vrbovcová
16.01.2018Olga Žilková
16.01.2018JUDr. Ludmila Malá
16.01.2018Markéta a Ondřej Rusovi
16.01.2018Marie Sobotková
16.01.2018Ladislav Lukeš
16.01.2018Rudolf Scheuch
15.01.2018Petra Klímová
15.01.2018Marie Čechová
15.01.2018Marie Ehrenbergerová
15.01.2018Lidmila Navrátilová
15.01.2018Marie Jašková
15.01.2018Ludmila Černocká
15.01.2018Irena a Gertruda Gebauerovy
15.01.2018Krista Valná
15.01.2018Angela Kozlovská
15.01.2018Drahomíra a Rudolf Poledníkovi
15.01.2018Anna Dudková
15.01.2018Josefa Stiasná
15.01.2018Marie Habrnalová
15.01.2018Věra Klímková
15.01.2018Ludmila Němcová s rodinou
15.01.2018František Chudík
15.01.2018Zdeněk Nedorostek
15.01.2018Růžena Miklíková
15.01.2018Ludmila Klučáková
15.01.2018Zdeňka Machů
15.01.2018Miroslav Matulík
15.01.2018Milada Šůstková
15.01.2018Anděla Švachová
15.01.2018Růžena Bohuňovská
15.01.2018Marta Svozilová
15.01.2018Terezie Halmová
15.01.2018Antonín Poláček
15.01.2018Anna Černá
15.01.2018Miloslava Herynková
15.01.2018Miloslava Vrtílková
15.01.2018Ing. arch. Danuše Košíková
15.01.2018Anna Vrátná
15.01.2018Vladimír Bátor
15.01.2018Vlasta Huřtáková
15.01.2018Jarmila Kloudová
15.01.2018Karel Petráš
15.01.2018Marie Harudová
15.01.2018Helena Dalíková
15.01.2018Jiřina Kopečná
15.01.2018František Smetana
15.01.2018Alena Jánská
15.01.2018Anna a Helena Kopeckých
15.01.2018Josef a Libuše Karlíkovi
15.01.2018Janeta Paulyová
15.01.2018Jiří Janovský
15.01.2018Božena Flegelová
15.01.2018Stanislav Růžička
15.01.2018Hana Klasová
15.01.2018Alena Hrbolková
15.01.2018Marie Felnerová
15.01.2018Alois Sova
15.01.2018Marie Kašná
15.01.2018Ivana Kepková
15.01.2018RNDr. Františka Zounová
15.01.2018Eva Hrabětová
15.01.2018Hana Vovsová
15.01.2018Jana Staňková
12.01.2018Marie Balušková
12.01.2018Římskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou
12.01.2018Jana Řezníčková
12.01.2018Ludmila Doležalová
12.01.2018Anna Pravcová
12.01.2018P. Josef Večeřa
12.01.2018Michal Radosta
12.01.2018Jiří Merčák
12.01.2018Petr Martínek
12.01.2018Gabriela Hánečková
12.01.2018František Němčík
12.01.2018Jana Březinová
12.01.2018Pavel Rejl
12.01.2018Radek Burget
12.01.2018Ing. Jakub Hajný
12.01.2018Martin Bruna
12.01.2018JUDr. Magda Kalašová
12.01.2018Světlana Němčáková
12.01.2018MUDr. Šárka Kopová
12.01.2018Martina Filipová
12.01.2018Jana Vokurková
12.01.2018Anežka Pražanová
12.01.2018Eva Dvořáková
12.01.2018Věra Halasová
12.01.2018Ing. Stanislav Forejt
12.01.2018Zuzana Dvořáková
12.01.2018Marie Trojková
12.01.2018Ladislava a Petr Jansovi
12.01.2018Jiří Peřina
12.01.2018Ludmila Budařová
12.01.2018Věra Lazarová
12.01.2018Anežka Hladíková
12.01.2018Marie Sejkorová
12.01.2018Oldřich Smola
12.01.2018Růžena Neprašová
12.01.2018Jarmila Boršková
12.01.2018Ludmila Polášková
12.01.2018Jana, Anna a Adolf Hanslíkovi
12.01.2018PaedDr. Vilibald Knob
12.01.2018Jana Pavlíčková
12.01.2018Marie Bajarová
12.01.2018Jiřina Gutová
12.01.2018Ludmila Holubová
12.01.2018Věra Radilová
12.01.2018Josef Šváček
12.01.2018Anna Lacinová
12.01.2018Zdeňka Kostelníková
12.01.2018Jarmila Kabaštová s rodinou
12.01.2018Pavel Sukatsch
12.01.2018Římskokatolická farnost Rožná nad Pernštejnem
12.01.2018Eva Jelínková
12.01.2018Marie Podmelová
12.01.2018Ludmila Šuranská
12.01.2018Josef Kotlík
12.01.2018Věra Habermannová
12.01.2018Ludmila Sedláková
12.01.2018Anna Budínová
12.01.2018Magdaléna Čajková
12.01.2018Jiří Gajda
12.01.2018Anna Sluková
12.01.2018Marie Rajchmanová
12.01.2018Marie Matošková
12.01.2018Jakubovi
12.01.2018Anna Sečkářová
12.01.2018Stanislav Rozbořil
12.01.2018Josefa Laníčková
12.01.2018Anna Hrazdilová
12.01.2018Josef Pešava
12.01.2018Dagmar Kozojedová
12.01.2018Veronika Uzlíková
12.01.2018Jiřina Sotolářová
12.01.2018Marie Haškovcová
12.01.2018František Švancar
12.01.2018Jaroslav Majíř
12.01.2018Marie Voláková
12.01.2018Josef Batík
12.01.2018Helena a Josef Hořejší
12.01.2018Marta Ceková
12.01.2018Marie Ludvíková
12.01.2018Alžběta Kubištová
12.01.2018Vlasta Roseová
12.01.2018Jana Štěpničková
12.01.2018Jiří Trčka
12.01.2018Květa Víchová
11.01.2018P. Petr Káňa
11.01.2018P. Václav Hejč
11.01.2018Marie Vlachova
11.01.2018Oldřich Barták
11.01.2018Gizela Boriková a farní společenství
11.01.2018Václav Macák
11.01.2018Zeiskova
11.01.2018Dana Juříčková
11.01.2018Františka Tomášková
11.01.2018Pavel Janča
11.01.2018Jarmila Krausová
11.01.2018Marie Tomášová
11.01.2018Aleš Sedláček
11.01.2018Jiřina Majkutová
11.01.2018Vít Kofroň
11.01.2018P. Mgr. Jan Turek
11.01.2018Milada Drahorádová
11.01.2018Věroslava Králová
11.01.2018Marie Blahutová
11.01.2018Marie Šimůnková
11.01.2018Marieta Baliková
11.01.2018Tomáš Voldřich
11.01.2018Kamil Malík
11.01.2018Dr. Josef Rajchard
11.01.2018Ludmila a Josef Mužátkovi
11.01.2018Karel Novotný
11.01.2018Pitrovi
11.01.2018P. Richard Scheuch
11.01.2018Eva Decarliová
11.01.2018Bohuslav Kubíček
11.01.2018Marcela Koláčková
11.01.2018Ladislav Lukáš
11.01.2018Hubert Lazar
11.01.2018Hermína Kopecká
11.01.2018Marie Kučinská
11.01.2018Sládečkovi
11.01.2018Anežka Strnadlová
11.01.2018František Przeczek
11.01.2018Drahomíra Svobodová
11.01.2018Vanda Gazurová
11.01.2018Emilie Fabíková
11.01.2018Lucie Pastrňáková
11.01.2018Marie Přidilová
11.01.2018Jana Chlachulová
11.01.2018František Špaček
11.01.2018Jiřina Urbánková
11.01.2018Ludmila Zahrádková
11.01.2018Jiří Ventrča
11.01.2018Oldřiška Kocháňová
11.01.2018Marie Kosatíková
11.01.2018Božena Bučková
11.01.2018Marie Radová
11.01.2018Jiřina Vrzalová
11.01.2018Zdeňka Jebavá
11.01.2018Alžběta Apltauerová
11.01.2018Jana Pánková
11.01.2018Ludmila Barešová
11.01.2018Antonín Guryča
11.01.2018Anna Holá
11.01.2018Josef Zámečník
11.01.2018Marie Antochová
11.01.2018Gustav a Jar. Fifkovi
11.01.2018Ladislav Milfort
11.01.2018Žofie Jordáková
11.01.2018Marie Balková
11.01.2018Marie Trnková
11.01.2018Alena Řeháčková
11.01.2018Jiří a Jan Vykypělovi
11.01.2018Emil Kamiš
11.01.2018Alena Kartašová
11.01.2018Jaroslav Sloup
11.01.2018Drahomíra Hyršlová
11.01.2018Alexandra Gerhartová
11.01.2018František Brůna
11.01.2018Klára Koslowská
11.01.2018Marie Gutová
10.01.2018Eugenie Miškovská
10.01.2018Jaroslav Krejčiřík
10.01.2018Marek Bláha
10.01.2018Martina Lemfeldová
10.01.2018Ludmila Mikulíková
10.01.2018Ludmila Kočicová
10.01.2018Jarmila Drdová
10.01.2018Věra a Róbert Truschkovi
10.01.2018Stanislava Komrsková
10.01.2018Marie Janotová
10.01.2018Jana Příborská
10.01.2018Pavel Růčka
10.01.2018MUDr. Ludmila Hlaváčová
10.01.2018MUDr. Jan Nekula
10.01.2018Marie Kučerová
10.01.2018Marie Sklenářová
10.01.2018Tomáš Zezula
10.01.2018Pavla a Karel Ženíškovi
10.01.2018Ing. Karel Tomek
10.01.2018Josef Klír
10.01.2018Václav Ladman
10.01.2018Jana Fantová
10.01.2018Věra a Petr Psíkovi
10.01.2018Iveta Havlátková
10.01.2018Vondráčkovi
10.01.2018Jana a Petr Markovi
10.01.2018Vlasta Tesařová
10.01.2018Oldřich Ludačka
10.01.2018Jarmila Mothejzíková
10.01.2018Marta Szotkowska
10.01.2018Stanislava Dočárová
10.01.2018Anděla Salajková
10.01.2018Marie Nováková
10.01.2018P. František Janíček
10.01.2018Milan Kraus
10.01.2018Věra Koukalová
10.01.2018Anna Vlášková
10.01.2018Růžena Žilková
10.01.2018Jitka a Václav Wachtlovi
10.01.2018Marie Křečková
10.01.2018Petr Jakoubek
10.01.2018Náboženská obec Církve československé husitské v Machově
10.01.2018Eva Kuncová
10.01.2018Ing. Josef Šimeček
10.01.2018Vojtěch Jarkovský
10.01.2018Bohumír Warzecha
10.01.2018Jan Tuček
10.01.2018Římskokatolická farnost - děkanství Mašťov
10.01.2018Václav Raitmajer
10.01.2018Jana Mindlová
10.01.2018Lubomír Říhák
10.01.2018Ing. Zdeněk, Helena a Lydie Řičánkovi
10.01.2018Anna Fuksová
10.01.2018Josef Zanáška
10.01.2018Marie Onderková
10.01.2018Anna Baránková
10.01.2018Jana Procházková
10.01.2018Berta Tichopádová
10.01.2018Josef Čamborek
10.01.2018Helena Zbranková
10.01.2018Anna Macháčková
10.01.2018Marie Carbolová
10.01.2018Erika Marejková
10.01.2018Anna Nesibová
10.01.2018Václava Janů
10.01.2018Helena Uherková
10.01.2018Radim Habáník
10.01.2018Jiřina Jelínková
10.01.2018Ladislav Háva
10.01.2018Studénkovi
10.01.2018Anežka Matúšů
10.01.2018Luděk Beneš
10.01.2018Jindřiška a Jan Urbanovi
10.01.2018Jan Blažek
10.01.2018Jana Klonderová
10.01.2018Anežka Nejedlá
10.01.2018Růžena Šedivá
10.01.2018Jana Prouzová
10.01.2018Anna Majrichová
10.01.2018Petra Pilarčíková
10.01.2018Anna Pavlů
10.01.2018Růžena Batovcová
10.01.2018Marie Lehečková
10.01.2018A. Kloudová
10.01.2018Jana Bochníčková
10.01.2018Růžena Mráziková
10.01.2018Marie Vojtová
10.01.2018Anna Štefaniková
10.01.2018Milena Chytilová
10.01.2018Věra Grenarová
10.01.2018Marie Křemenová
10.01.2018Karel Pekař
10.01.2018Natalie Hlubučková
10.01.2018Helena Křížová
09.01.2018Emília Drábková
09.01.2018Anna Civínová
09.01.2018Ludmila Zemánková
09.01.2018Petr a Zdenka Šímovi
09.01.2018Anna Šindlerová
09.01.2018Jan Bělohlávek
09.01.2018Emil Rybář
09.01.2018Jiri Rousar
09.01.2018MUDr. Anna Dobiášová
09.01.2018Josef Mužík
09.01.2018Petr Štěpán
09.01.2018Ilona Krejčová
09.01.2018Karl Kuba
09.01.2018Štěpánka Jeřábková
09.01.2018Marta Zálešáková
09.01.2018Soňa Filipová
09.01.2018Jana Čihulová
09.01.2018Ludmila Cinková
09.01.2018Jarmila Rybová
09.01.2018Marta Bísková
09.01.2018Sylva Hejnová
09.01.2018Marta Prachařová
09.01.2018Kalábovi
09.01.2018Ing. Vítězslav Jeřábek
09.01.2018Náboženská obec Církve československé husitské v Písku
09.01.2018EMPEMONT s.r.o.
09.01.2018Marie Mléčková
09.01.2018Ing. Břetislav Kvapil
09.01.2018Marie Knotková
09.01.2018Lubomír Franěk
09.01.2018Marie Antošová
09.01.2018Ing. Kateřina Snášelová
09.01.2018doc. Ing. Jan Fiksa CSc.
09.01.2018Marie Štěpančíková
09.01.2018Jan Novotný
09.01.2018Helena Jedličková
09.01.2018Marcela Persichová
09.01.2018Jana Nováková
09.01.2018Věra Stejskalová
09.01.2018Marie Bolfová
09.01.2018Bohumír Vilášek
09.01.2018Eva Pavlíková
09.01.2018Ludmila Grygová
09.01.2018Anna Geryková
09.01.2018Olga Kotasová
09.01.2018Květa Žaloudková
09.01.2018Jana Novotná
09.01.2018Božena Morkusová
09.01.2018Eva Palátová
09.01.2018Annamarie Havelková
09.01.2018Julie Viktorinová
09.01.2018Anna Potěšilová
09.01.2018Marie Kůdelová
09.01.2018Blanka Bártová
09.01.2018Marie Kornfeilová
09.01.2018Ilona Kratinová
09.01.2018Božena a Jan Přibylovi
09.01.2018Marie Hodycová
09.01.2018Ing. Jiří Willmann
09.01.2018Josef Chadima
09.01.2018Miroslav Myška
09.01.2018Jan Cach
09.01.2018Mariana Ingrišová
09.01.2018Karel Brousek
09.01.2018Milada Chválová
09.01.2018Marie Stuchlová
09.01.2018Jana Rychtaříková
09.01.2018Stanislava Seveldová
09.01.2018Františka Lexová
09.01.2018Marie Vopičková
09.01.2018Drahomíra Hájková
09.01.2018Zuzana Benešová
09.01.2018Ing. Marie Langrová
09.01.2018Marta Šimková
09.01.2018Antonín Lutrin
09.01.2018Jaroslav Jirušek
09.01.2018Marie Šustrová
09.01.2018Jana Mackovíková

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

69% (351)

13% (69)

2% (13)

0% (5)

5% (26)

7% (39)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1