Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

21.05.2018Marta Volková
21.05.2018Barbora a Zdeněk Przeczkovi
21.05.2018Anna Cigánková
21.05.2018Jaroslav Kubenka
21.05.2018Zdeňka Čermáková
21.05.2018Marie Hladká
21.05.2018Hana Ingrová
21.05.2018Ludmila Silbrniková
21.05.2018Marie Klinkovská
21.05.2018Jan Flídr
21.05.2018Růžena Mikerová
21.05.2018Ing. Jitka Kurzová
18.05.2018František Dušek
18.05.2018Matuš Bašovský
18.05.2018Helena Paszkowá
18.05.2018Václav Maršalík
18.05.2018Alena Ratajová
18.05.2018Olga Šašková
18.05.2018Petr Koubek
18.05.2018Jan Malík
18.05.2018Pavla Hajtmarová
18.05.2018Jana a Jan Gajdošovi
18.05.2018Ludmila Petrášová
18.05.2018Ing. Luboš Herz
18.05.2018Mgr. Aleš Grubr
18.05.2018RNDr. Jan a Marta Novákovi
18.05.2018Helena Mališová
18.05.2018Jan Štancl
18.05.2018MUDr. Karel a Anna Vaňkovi
18.05.2018Ing. Petra a Zdeněk Beránkovi
18.05.2018Cyrila Balážová
18.05.2018Jana a Zdeněk Kopečkovi
18.05.2018Jarmila Mothejzíková
18.05.2018Anna Mištová
18.05.2018rodina Cihlářova
18.05.2018Otakar Skoupý
18.05.2018Miloš a Anna Stanislavovi
18.05.2018Marta Slovková
18.05.2018Jaromír Bartoš
18.05.2018Ladislav Solovský
18.05.2018Marie Nedvědová
18.05.2018Marie Jedličková
18.05.2018Jaroslav a Miloslava Skalických
18.05.2018Pavel a Ludmila Suší
18.05.2018Jan Nevan
18.05.2018Felicitas J. Stránská
18.05.2018Ing. Petr Kulišťák
18.05.2018Anna Zámečníková
18.05.2018Petr Pindák
18.05.2018Dominik Hric
18.05.2018Eliška Slováková
18.05.2018Anežka Bajerová
18.05.2018Anastázie Plesníková
18.05.2018Marie Klímková
18.05.2018Václav Uhlík
18.05.2018Dobromila Závišková
18.05.2018Libuše Lipovská
18.05.2018Marta Kristová
18.05.2018Helena Rumlerová
18.05.2018František Strouhal
18.05.2018PhDr. Jan Vogeltanz
18.05.2018Ludmila Karvanová
18.05.2018Margita Vlčková
18.05.2018Antonie Bolardtová
18.05.2018Irena Dostálová
18.05.2018Marie Brázdová
17.05.2018Marie Procházková
17.05.2018Anna Vichrová
17.05.2018Anna Neupauerová
17.05.2018Ladislav a Marie Herkovi
17.05.2018Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.05.2018Ludmila Malečková
17.05.2018Lucie Stephens
17.05.2018Libor Svoboda
17.05.2018Jan Kohout
17.05.2018Marie Burdová
17.05.2018Helena Šebellová
17.05.2018Alena Sobotková
17.05.2018Tomáš Pernický
17.05.2018Dagmar Dvořáková
17.05.2018Anna Mráčková
17.05.2018Ing. Roman Zima
17.05.2018Jan Hais
17.05.2018Zdeněk Paulus
17.05.2018MUDr. Petr Franc
17.05.2018Ludmila Ondráčková
17.05.2018Jaroslav Dlapka
17.05.2018Radovan Holý
17.05.2018JUDr. Emília Kopalová
17.05.2018Ludmila Vařeková
17.05.2018Mária Blahovcová
17.05.2018Ludmila Rozehnalová
17.05.2018Marie Šimečková
17.05.2018Marie Rajchmanová
17.05.2018Eva Fertigová
17.05.2018Marie Vacková
17.05.2018Dagmar a Josef Horáčkovi
17.05.2018rodina Dvořáčkova
17.05.2018Růžena Tipplová
17.05.2018Dvořáková
17.05.2018Marta Halbichová
17.05.2018Marie Kučerová
17.05.2018Ludmila a Vojtěch Mazuchovi
17.05.2018Anna Sošková
17.05.2018Jiří Schildberger
17.05.2018Irena Grussová
17.05.2018Marie Kolínová
16.05.2018Božena Kroupová
16.05.2018Josef Fiurášek
16.05.2018Marcela Klemová
16.05.2018Mgr. Marie Bucková
16.05.2018Jakub Maršálek
16.05.2018Jana Kuncová
16.05.2018Dana Juříčková
16.05.2018Zubní ordinace
16.05.2018Petr Veselý
16.05.2018Václav Tejkal
16.05.2018Marie Bukovanská
16.05.2018Iva a Petr Novotní
16.05.2018Žákovi
16.05.2018Anežka Horáková
16.05.2018Jiří Holan
16.05.2018Marie Blahutová
16.05.2018Miloslava Matulová
16.05.2018Jana a Jan Plavjanikovi
16.05.2018MUDr. Jiří Folta
16.05.2018Stanisław Góra
16.05.2018Diana Svobodová Viktorová
16.05.2018Anežka Mandelíková
16.05.2018Alan Černý
16.05.2018Ing. Michael Holaň
16.05.2018Josef Kuklínek
16.05.2018Ladislava a Petr Jansovi
16.05.2018Jiří Rejlek
16.05.2018Jitka Bobková
16.05.2018Jan Kunc
16.05.2018Marie Lochmanová
16.05.2018Martin Uedl
16.05.2018Vítězslav Hus
16.05.2018Jan Chudý
16.05.2018Pharm.Dr. Eva Kupková
16.05.2018Jiří Peřina
16.05.2018Ing. Václava Hrubá
16.05.2018Mgr. Jiří Záleský
16.05.2018František Janda
16.05.2018Mojmír Solař
16.05.2018Kamila Kozaková
16.05.2018Marta Smyčková
16.05.2018Pavel Slavíček
16.05.2018Petr Gawlas
16.05.2018Lidmila Huchová
16.05.2018Václav a Františka Miklíkovi
16.05.2018Miroslav Vala
16.05.2018Irena Chrástecká
16.05.2018František Sitta
16.05.2018Alena Příhodová
16.05.2018Marta a Jan Kleiblovi
16.05.2018Marie Felnerová
16.05.2018Josef Šváček
16.05.2018Jiřina Zemanová
16.05.2018Vítězomír a Marta Valenkovi
16.05.2018Blažena Berková
16.05.2018Ludmila Mlynářová
16.05.2018Jarmila Rozsypalová
16.05.2018Lukáš Zdražila
16.05.2018Farní sbor Slezské církve evangelické v Karviné - Fryštátě
16.05.2018Pavla a Jiří Cvešperovi
16.05.2018František Baláš
16.05.2018Emilie Krejčová
16.05.2018Anna Krúpová
16.05.2018Annamarie Havelková
16.05.2018Marie Floriánová
16.05.2018Ivanka Spáčilová
16.05.2018Marie Vacenovská
16.05.2018Milada Šůstková
16.05.2018Olga Spáčilová
16.05.2018Marie Létalová
16.05.2018Jiřina Vrzalová
16.05.2018Ladislava Chmelková
16.05.2018Miroslava Válková
16.05.2018Antonín Guryča
16.05.2018Alois Fuit
16.05.2018Soňa Hřebenová
16.05.2018Marie Samková
16.05.2018Milena Marešová
16.05.2018Marie Begmanová
16.05.2018Františkáni
16.05.2018Jaroslava Kašicová
15.05.2018Ing. Lumír Vítek
15.05.2018Pavla a Jan Bajerovi
15.05.2018Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.05.2018Daniela a Tomáš Bálkovi
15.05.2018Lukáš Zdražila
15.05.2018Irena Sojková
15.05.2018Radim Franek
15.05.2018Petra Reisiglová
15.05.2018JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.05.2018P. Petr Smolek
15.05.2018Lukáš Chamlar
15.05.2018Oldřich Běhan
15.05.2018Ing. Petr Durna
15.05.2018Helena Bízová
15.05.2018Ing. Ivana Štěpánová
15.05.2018Petra Uhrová
15.05.2018Jana Krejčová
15.05.2018Lubomír Kopeček
15.05.2018Mgr. Hana Želazková
15.05.2018Kateřina Kratěnová
15.05.2018Eva Plechatá
15.05.2018Jarmila Huvarová
15.05.2018Markéta Honke-Houfková
15.05.2018Marie Nedvědová
15.05.2018Vladimír Jansa
15.05.2018Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.05.2018Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.05.2018Jiří Knapp
15.05.2018Jindřiška Kováčová
15.05.2018Yvona Wrožynová
15.05.2018Inga Kowalczyková
15.05.2018Marcela Kotzurová
15.05.2018Marie Požárková
15.05.2018Ivana a Jiří Ilíkovi
15.05.2018Ivana Novotná
15.05.2018Marie Stloukalová
15.05.2018Zdena Kudzbelová
15.05.2018Jan Hubert
15.05.2018Miroslav Kešelák
15.05.2018Ing. Jan Ort
15.05.2018Marie Palmová
15.05.2018Věra Mikulášková
15.05.2018Pavel Vymětálek
15.05.2018Miroslav, Marie Kovalski
15.05.2018Eva Čelikovská
15.05.2018Jan Netopilík
15.05.2018Milan Zimčík
15.05.2018Pavel Loub
15.05.2018Lenka Čadílková
15.05.2018Ing. Milena Růžičková
15.05.2018Kvetoslava a Petr Miencilovi
15.05.2018Alena Kopecká
15.05.2018Jarmila Janatová
15.05.2018Anna Fialová
15.05.2018Karel Kotrla
15.05.2018Martina Žáková
15.05.2018Josef Urbanek
15.05.2018Marcela a Milan Groulovi
15.05.2018Antonín Vaculík
15.05.2018Ing. Václav Brůna
15.05.2018Josef Kryštof
15.05.2018PaedDr. Michael Chytrý
15.05.2018Renata a Jiří Štreitovi
15.05.2018Martin Kudla
15.05.2018Jitka a Martin Janouškovi
15.05.2018Mária Rubášová
15.05.2018Josef Hřibňák
15.05.2018František Macura
15.05.2018Vendula Kristová
15.05.2018Stanislav Jurčík
15.05.2018Štěpánka Janoušková
15.05.2018Lydie Kamasová
15.05.2018Karel Janusz Romanski
15.05.2018Lukáš Bernard
15.05.2018Petr Tesar
15.05.2018Ing. Zdeněk Sedlák
15.05.2018Vilém Pavelka
15.05.2018Zdena Červinková
15.05.2018Josef Váňa
15.05.2018Josef Dušek
15.05.2018Jan Dohnal
15.05.2018Božena Luxová
15.05.2018Vlasta Pastorková
15.05.2018Renata Ježová
15.05.2018Jiří Chamral
15.05.2018Jiří Chamral
15.05.2018Petr Klečka
15.05.2018Božena Brožová
15.05.2018Marie Říhová
15.05.2018Jiří Gajda
15.05.2018Jan Fišer
15.05.2018Ing. Ludmila Forejtková
15.05.2018Stanislava Bartoňová
15.05.2018Jana Hamerská
15.05.2018Edeltraud Jonová
15.05.2018Marie Petrů
15.05.2018Pavel Nejedlý
15.05.2018Anna Štefaniková
15.05.2018Anna Klenotová
15.05.2018Miloslav Kožíšek
15.05.2018Bedřich Turek
15.05.2018Blanka Krnáková
14.05.2018Farní charita Kamenice nad Lipou
14.05.2018Šlachtovi
14.05.2018Petr Moravec
14.05.2018Gabriela Hánečková
14.05.2018Milan Pospíšil
14.05.2018Anna Dleštíková
14.05.2018Martin Chleborád
14.05.2018Růžena Ondrisková
14.05.2018P. Mgr. Jiří Dobeš
14.05.2018Václava Rambousková
14.05.2018Martina Filipová
14.05.2018Zdenka Majetná
14.05.2018Stanislava Poulová
14.05.2018Jaroslava Kadeřábková
14.05.2018Jana Vokurková
14.05.2018Arnoštka Maťová
14.05.2018Milena Čížková
14.05.2018Michaela Stavinohová
14.05.2018Marie Bobková
14.05.2018Petr Dvořák
14.05.2018Markéta Šatránová
14.05.2018Ing. Martin Vačkář
14.05.2018Ing. Lenka Pavlovská
14.05.2018Ing. Lenka Pavlovská
14.05.2018Irena Gesierichová
14.05.2018Mária Uhrinová - Gyönyörová
14.05.2018Světlana Němčáková
14.05.2018Richard Pospíšil
14.05.2018Gabriela Minářová
14.05.2018Jana Baudišová
14.05.2018Libuše Kunová
14.05.2018Emílie Novotná
14.05.2018Monika Filipi
14.05.2018MUDr. Šárka Kopová
14.05.2018Mgr. Tomáš Parma Ph.D.
14.05.2018Marcela Klempová
14.05.2018Ing. Stanislav Forejt
14.05.2018Alena Nováková
14.05.2018Helena a Jaroslav Kudlovi
14.05.2018Římskokatolická farnost Sušice
14.05.2018Jiří Mrnka
14.05.2018Jindřiška Šeňovská
14.05.2018Jitka Christofová
14.05.2018P. Timotej Marie Pavel Vácha O.Praem
14.05.2018Andela Morcinková
14.05.2018Jaroslav Krejčiřík
14.05.2018Marie Vaňková
14.05.2018RNDr. Jan Mourek
14.05.2018Marie Marečková
14.05.2018Květa Víchová
14.05.2018Irena Popelková
14.05.2018Marie Lehečková
14.05.2018Marie Tylšarová
14.05.2018Jiřina Gutová
14.05.2018Anna Kolečkářová
14.05.2018Zdeňka Kostelníková
14.05.2018Maria Janotová
14.05.2018Helena Lipková
14.05.2018MUDr. Tomáš Folta
14.05.2018Anežka a Josef Havelkovi
14.05.2018Marie Kašpaříková
14.05.2018Luděk Jakšík
14.05.2018Věra Nutilová
14.05.2018Josef Smutný
14.05.2018Anna Černá
14.05.2018Zdenka Pospíšilová
14.05.2018Zdeňka Horská
14.05.2018Stanislava Kozáková
14.05.2018Erika Pátá
14.05.2018Jiřina Sotolářová
14.05.2018Růžena Vaňková
14.05.2018Zdeňka Černá
14.05.2018Milena Šimánková

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

70% (396)

13% (74)

2% (14)

1% (7)

5% (28)

7% (40)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1