Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

11.12.2018Eva Hrabětová
10.12.2018Pavel Řepa
10.12.2018Jiřina Jedličková
10.12.2018Dagmar Jesenická
10.12.2018Jana Pálenská
10.12.2018Pavel Novák
10.12.2018Marie Kratochvílová
10.12.2018RNDr. Anna Danielová
10.12.2018Vladimír Janjurka
10.12.2018Ludmila Lišková
10.12.2018Žofie Šišková
10.12.2018Jitka Bublanová
10.12.2018František Cícha
10.12.2018Florián Štěpán
10.12.2018Emilie Divošová
10.12.2018Marie a František Hlouškovi
10.12.2018Pavel Dolejš
10.12.2018Anna Beránková
10.12.2018Ing. Jaroslav Kadleček
10.12.2018Václav Lochman
07.12.2018Anežka a Josef Havelkovi
07.12.2018MUDr. Hana Bártová
07.12.2018Římskokatolická farnost Nová Říše
07.12.2018Božena Franková
07.12.2018Petr Gawlas
07.12.2018Leona Šimonová
07.12.2018Eduard Bolard
07.12.2018rodina Jelínkova
07.12.2018Anděla Mifková
07.12.2018Holcmanova
07.12.2018Anna Svízelová
07.12.2018Blanka Vyhnánková
07.12.2018Eva Drkalová
07.12.2018Jaroslava Kábrtová
07.12.2018Stanislav Kavka
07.12.2018Jiří Krejčí
07.12.2018Ludmila Dederová
07.12.2018Margita Kubánková
07.12.2018Stanislava a Pavel Žůrkovi
07.12.2018Stanislava Lužná
07.12.2018Marie Budilová
07.12.2018Eva Bímová
07.12.2018Iveta Palmová
07.12.2018Michal Hampl
07.12.2018Mgr. Zuzana Bachnová
07.12.2018Eduard Regál
07.12.2018Ing. Jan a Julie Němečkovi
07.12.2018Marta Zatloukalová
07.12.2018Ludvík Hašek
07.12.2018Lenka Ješková
07.12.2018Radek Zima
07.12.2018JUDr. Václav Levý
07.12.2018Radana Prokopová
07.12.2018Marie Janotová
07.12.2018Petra a Libor Dolečkovi
07.12.2018Marie Seidlová
07.12.2018Bohuslav Kotík
06.12.2018Petr Vilášek
06.12.2018Karel Franta
06.12.2018Anna Lungová
06.12.2018Marie Paděrová
06.12.2018Marie Jírů
06.12.2018Ludmila a Miroslav Morávkovi
06.12.2018Jitka Rambousková
06.12.2018Vlasta Pastorková
06.12.2018Marie Cigošová
06.12.2018Františka Bravencová
06.12.2018Ján Gajdošík
06.12.2018Ludmila Udatná
06.12.2018Jindra Brettová
06.12.2018Velhartická Irena Farní charita
06.12.2018Pavla Koutníková
06.12.2018Marta Halbichová
06.12.2018Robert Skalka
06.12.2018Kultová
06.12.2018Maria Komárková
06.12.2018Marie Harcubová
06.12.2018Marie Blažková
06.12.2018Charita sv. Vojtěcha Slavičín
06.12.2018Radovan Mana
06.12.2018Jarmila Vávrová
06.12.2018Ing. Milena Růžičková
06.12.2018Ivana Lišková
06.12.2018Marie Rybecká
06.12.2018Václav Měkota
06.12.2018Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje Praha - Dejvice
06.12.2018Eva Štěpánková
06.12.2018Carmen Paděrová
06.12.2018Eva Holečková
06.12.2018Marie Jedelská
06.12.2018Žákovi
06.12.2018Josef Chabiča
06.12.2018Bohumila a Jan Kalousovi
06.12.2018Zdeněk Tomeček
06.12.2018Mgr. Marcela Drdlová
06.12.2018P. Mgr. Jan Pražan SJ
06.12.2018Hana Dubová
06.12.2018Marie Černá
06.12.2018Marie Sasková
06.12.2018Ludmila Moriová
06.12.2018Daniela Feltová
06.12.2018Pavla Audrlická
06.12.2018S. Antonína Kuřinová
06.12.2018Sajdlová Danuše
06.12.2018Květoslava Němcová
06.12.2018Marie Kotrbová
06.12.2018František Chromčák
05.12.2018Ludmila Petrželová
05.12.2018Vladimír Jansa
05.12.2018Anna Moučková
05.12.2018Božena Švecová
05.12.2018Jan Suchý
05.12.2018Manželé Kulihovi
05.12.2018Anna Trombíková
05.12.2018Eliška Barabášová
05.12.2018Karel Otipka
05.12.2018MUDr. Tomáš Folta
05.12.2018Marie Vítková
05.12.2018Emilie a Vladimír Petrů
05.12.2018Anna Válková
05.12.2018Anna Wünscherová
05.12.2018Jana Dobnerová
05.12.2018Genovéva Prieschlová
05.12.2018Blanka Hladečková
05.12.2018Tomáš Boudal
05.12.2018Jitka Musilová
05.12.2018Marie Lencová
05.12.2018Kristina Fižová
05.12.2018Ing. Martin Liška
05.12.2018Komárkovi
05.12.2018Radim Obšivač
05.12.2018JUDr. Zdeněk Chudoba
05.12.2018Dostalová
05.12.2018MUDr. Jana Kupková
05.12.2018Mgr. Marie Jadrná
05.12.2018Ing. Jaroslav Plachý
05.12.2018Anna Monika Drobná
05.12.2018RNDr. Pavel Ferst
05.12.2018Ludmila Koláčková
05.12.2018Ing. Jana Karásková
05.12.2018Bc. Ilona Šlachtová
05.12.2018Anežka Bajcurová
05.12.2018Pavlína Petrásková
05.12.2018Anna Kouřilová
05.12.2018Ludmila Šišáková
05.12.2018Lukáš Zelený
05.12.2018Ludmila Pavlíčková
05.12.2018Jiřina Závišková
05.12.2018František Kabourek
05.12.2018Jarmila Drdová
05.12.2018MUDr. Marie Šuránková
05.12.2018Vladimír Klement
05.12.2018Štěpán Mach
04.12.2018Michaela Gressnerová
04.12.2018Jarmila Baránková
04.12.2018Ludmila Sadílková
04.12.2018Daniela Schnaiderová
04.12.2018Marie Hornová
04.12.2018Marie Přikrylová
04.12.2018Pavla Roušarová
04.12.2018Anežka Nejedlá
04.12.2018Mgr. Pavel Zima
04.12.2018Petr Švancar
04.12.2018Eva Říhová
04.12.2018Magdalena Fingerová
04.12.2018Jana a Pavel Koukalovi
04.12.2018Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti
04.12.2018Marie Sodomková
04.12.2018Milan a Jana Lukešovi
04.12.2018Ing. František Svoboda
04.12.2018Lenka a Martin Richterovi
04.12.2018Ludmila Krčálová
04.12.2018Tomáš Voldřich
04.12.2018Monika Habáníková
04.12.2018PhDr. Jitka Křápková
04.12.2018Zdislava Žáková
04.12.2018Helena a Vojtěch Míkovi
04.12.2018Jakub Doležel
04.12.2018Jiří Valenta
04.12.2018Marek Hackenberger
04.12.2018Milan Kraus
04.12.2018Marie Rybařová
04.12.2018Ing. Břetislav Kvapil
04.12.2018Vojtěch Slovák
04.12.2018Mgr. Stanislava Burdychová
04.12.2018Bohumil Šmalec
04.12.2018MUDr. Josef Morava
04.12.2018Anna Adamová
04.12.2018Vnitřní lékařství s.r.o.
04.12.2018Helena Žídková
04.12.2018Marie Brůnová
04.12.2018Lubomír Říhák
04.12.2018Ordinace pro gastroenterologii s. r. o.
04.12.2018Marie Jandejsková
04.12.2018Božena Hobzová
04.12.2018Edita Zachníková
04.12.2018Jan Vlčík
04.12.2018František Uhlíř
04.12.2018Lubomír Říhák
03.12.2018Marie Fryštáková
03.12.2018Klaus Kreilinger
03.12.2018Vilém Pavelka
03.12.2018Drahomíra Voláková
03.12.2018Václav Nekolný
03.12.2018Ludmila Zemanová
03.12.2018Anna Jánošíková
03.12.2018Jana Filipínová
03.12.2018Marie Čechmánková
03.12.2018Jarmila Kadrnková
03.12.2018Ing. Miloš a Helena Bayerovi
03.12.2018Marie a Jiří Přikrylovi
03.12.2018Zdeňka Bodláková
03.12.2018Ludmila Planá
03.12.2018Marie Hlobilová
03.12.2018Marie Brůnová
03.12.2018František Kučera
03.12.2018Michal Winkelbauer
03.12.2018Bohdana Kolářová
03.12.2018Růžena Liďáková
03.12.2018Lidmila Kocourková
03.12.2018Josef Kub
03.12.2018Ing. Jiří Pilař
03.12.2018Marie Doležalová
03.12.2018NEUROLOGIE MUDr.Silvie Navrátilová s.r.o.
03.12.2018Mons. Mgr. Josef Šich
03.12.2018Martin a Gabriela Kalvarovi
03.12.2018Věra Volná
03.12.2018Katarína Popovičová
03.12.2018Jana Kuncová
03.12.2018Anna Hrůzová
03.12.2018František Balšík
03.12.2018Milan Tůma
03.12.2018Jan Kryl
03.12.2018Karel Macek
03.12.2018Ludmila Pilařová
03.12.2018Ing. Jiřina Solárová
03.12.2018Marie Najmanová
03.12.2018Václav Sokol
03.12.2018Vlasta a František Kováříkovi
03.12.2018Růžena Procházková
03.12.2018Stanislav Erben
03.12.2018Rosemarie Konečná
03.12.2018Petr Fremr
03.12.2018Římskokatolická farnost Jedovnice
03.12.2018RNDr. Jiří Rohn
03.12.2018JUDr. Petr Jirát
03.12.2018P. ThLic. Jan Bezděk
03.12.2018Aleš Vostřez
03.12.2018Marie Volková
03.12.2018Marie Harsová
03.12.2018Barbora Havlíčková
03.12.2018Lenka a Martin Fialovi
03.12.2018Petr a Stanislava Kopeckých
03.12.2018Ing. Petr Skalický
03.12.2018Anna a Ferdinand Kovalovi
03.12.2018P. Jiří Ondruš
03.12.2018Mgr. Petr Kozlovský
03.12.2018Marie Kubečková
03.12.2018Jana a Stanislav Buchtovi
03.12.2018Terezie Novotná
03.12.2018Marie Jiříková
03.12.2018Annemarie Kramářová
03.12.2018Stanislava Dostálová

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

71% (443)

12% (77)

2% (16)

1% (8)

5% (33)

6% (43)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1