Kolumbie

Likvidace lepry převzala v roce 2014 větší díl zodpovědnosti za podporu projektu 3.11.90.06 - Community Based Rehabilitation v Kolumbii.

Kolumbie je 46 milióny obyvatel druhá nejlidnatější země Jižní Ameriky (Přibližně 74% obyvatelstva žije v městských oblastech). Díky své bohaté historii a geografické poloze se v této zemi setkáváme s opravdu rozmanitými strukturami populace. Kolumbie platí za bohatou zemi, ale toto bohatství je rozděleno jen mezi několik málo lidí, kteří žijí v nejvyšší společenské vrstvě.

Naše partnerská organizace DAHW spolupracuje již přes 40 let v Kolumbii, podílí se na chodu národního programu pro péči o malomocné (a bývalé pacienty). Velikou bolestí v Kolumbii je sociální vyloučení nemocných či osob, které byly nemocné (příbuzní nemocných).
Diskriminace nemocných je tu bohužel stále na denním pořádku. Projekt, který zde LL podporuje je zaměřen především na podporu a pomoc lidem, kteří se musejí vypořádávat s dlouhodobými, někdy až trvalými následky onemocnění leprou a to včetně pomoci jim najít opět své místo ve společnosti.  

CBR