Action Medeor

Domovská stránka partnera

Firma Action Medeor byla založena 13. srpna 1964 jako nevládní charitativní organizace se zaměřením na výrobu léčiv pro rozvojové země třetího světa. Sídlem společnosti Action Medeor je německý Tönisvorst.
Tato léčiva, která Action Medeor ve spolupráci se svými partnery vyrábí, mají označení neobchodní, nemohou se tedy prodávat a nevztahuje se na ně obchodní přirážka, mohou se používat pouze jako dary.
Společnost AM vlastní rozsáhlé sklady o celkové rozloze 4000 m2, ve kterých skladuje své léky a díky tomu je schopna všechny zásilky expedovat do 24 hodin. V současnosti působí na více než 9000 nemocničních stanicích ve více než 140 zemích světa.
AM zaštiťuje vždy místní dopravce v jednotlivých zemích, do kterých expeduje svá léčiva. Zároveň také podporuje rozvoj místní produkce léčiv a poskytuje farmaceutické zdravotní poradenství, například v jakosti připravovaných vakcín, apod.
 

DAHW

Domovská stránka partnera

DAHW bylo založeno v roce 1957 jako nábožensky a politicky nezávislá organizace s názvem Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk, přičemž tento název byl v roce 2003 změněn na Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, a to především z důvodu rozšíření i na pacienty sužované virem tuberkulózy.
Sídlo této společnosti, která pomáhá na více než 300 místech celého světa, celkově zasahujících do více než 40 zemí, je v německém Würzburgu.
DAHW bylo v roce 2010 oceněno za transparentní práci a za nezávislé a kvalitní zpracování svých zpráv firmou PricewaterhouseCoopers.
Projekty podpory této organizace závisí na konkrétní místní potřebě a zahrnují velice široký rozsah působnosti: od podpory jednotlivých nemocnic materiálem, léky, vzděláváním pracovníků až po sociální podporu pro nemocné či již vyléčené, ale stále hledající své místo ve společnosti.
DAHW spolupracuje jak s místními státními orgány, tak i s církvemi. Pro udržitelnost samotných projektů se dbá na využívání místního personálu a především na hospodárnost dodávaných prostředků.
 

ILEP

Domovská stránka partnera

ILEP je mezinárodní federace sdružující nevládní organizace proti malomocenství se sídlem v Londýně.
Tato organizace sebe sama popisuje jako "silné finanční spojenectví", neboť partnerské (členské) organizace jsou schopny ročně získat z veřejných zdrojů a institucí  € 50 – 60 000 000 ročně.
Členové ILEP jsou aktivní téměř ve všech zemích, kde existuje malomocenství. Jejich úsilí je zaměřeno na všechny formy pomoci potřebným - od detekce a léčení až k rehabilitaci.
Primárními cíli této skupiny je usnadnit spolupráci mezi jejími členy a koordinaci jejich pomoci. Koordinace zahrnuje provázanost společných zájmů, poskytnutí technické a odborné znalosti, sdílení zkušeností, aj.
ILEP spolupracuje s WHO prostřednictvím národních programů. Samotné členství v ILEP rozšiřuje možnosti všech sdružení o naplnění společného cíle, kterým je svět bez malomocenství.